یک لوگوی حرفه‌ای

هویتی برای شما و شرکت شما

طراحی لوگو توسط تیم نقوی

تعرفه

طراحی لوگو 2 اتود

توسط تیم نقوی و طراحان ما

2.300.000 تومان

طراحی لوگو 1 اتود

توسط تیم نقوی و طراحان ما

1.200.000 تومان

طراحی لوگو 3 اتود

توسط تیم نقوی و طراحان ما

3.450.000 تومان

طراحی لوگو 4 اتود

توسط تیم نقوی و طراحان ما

4.400.000 تومان

طراحی لوگو توسط تیم نقوی

پروسه طراحی لوگو

پروسه طراحی لوگو توسط تیم طراحی نقوی به این شکل خواهد بود:

1- دریافت سفارش
2- ارائه 3 طرح یا بیشتر
3- انتخاب یکی از طرح ها
4- پیاده سازی طرح
5- ارائه طرح نهایی
6- ادیت طرح
7- پایان کار
   مرحله بعد: طراحی کارت ویزیت

ثبت سفارش

ارائه سه طرح

پروسه طراحی لوگو توسط تیم نقوی

و تمام :)

پروسه طراحی لوگو توسط تیم نقوی

اجرای طرح

پروسه طراحی لوگو توسط تیم نقوی

انتخاب طرح

پروسه طراحی لوگو توسط تیم نقوی